Zbiorniki magazynowe i przemysłowe

Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się jak ważną rolę pełnią zbiorniki magazynowe oraz przemysłowe? Zasobniki te są bardzo rozpowszechniane zarówno do magazynowania różnego rodzaju surowców jak i w branży przemysłowej.

Do czego służą zbiorniki przemysłowe?

Odnajdują zastosowanie głównie w przemyśle petrochemicznym. W zależności od ich zastosowania są wykonane z poszczególnych materiałów. Oprócz materiału, z którego są wykonane posiadają płaszcz grzewczy, który otoczony jest izolacją w celu utrzymywania temperatury zbiornika. Zazwyczaj, w branży petrochemicznej zbiorniki posiadają ssanie i pełnienie zabezpieczone zasuwami, którymi manipuluje osoba operująca zbiornikiem. W przypadku pełnienia zbiornika należy otworzyć zasuwę kierunkową, pozwalającą na napływ danego medium do wnętrza zbiornika. Gdy zbiornik jest opróżniany, wówczas otwarta jest zasuwa służąca do opróżniania zbiornika, tzw. ssanie.
Wewnątrz zbiorników, w których wymagane jest podgrzewanie danego medium stosuje się wężownice, zazwyczaj grzane parą grzewczą.

Zbiorniki przemysłowe posiadają kominki oddechowe, aby zapobiegać przed wytworzeniem wysokiego ciśnienia wewnątrz zbiornika oraz zawory bezpieczeństwa zrzucające nadmiar tego ciśnienia do atmosfery. Przemysłowe zbiorniki służące do przechowywania substancji palnych powinny być hermetyzowane azotem w celu wyeliminowania atmosfery wybuchowej. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w przypadku np. remontu zbiornika, na jego dachu montowane są zasuwy awaryjne, które zamykane są w przypadku wyłączenia zbiornika z ruchu.

Ze względu na typy zbiorników wyróżniamy:
• zbiorniki cylindryczne pionowe
• zbiorniki cylindryczne poziome
• zbiorniki kuliste
• zbiorniki z dachem pływającym (ruchomym)

 Do czego służą zbiorniki magazynowe?

Zbiorniki magazynowe wykorzystywane są do przechowywania gotowych produktów, służących do sprzedaży. Posiadają certyfikat UDT oraz występują w różnych i szerokich zakresach pojemności. Zależnie od potrzeb i warunków stosowania produkowane są w różnych wersjach materiałowych i konstrukcyjnych: jedno lub wielokomorowe, jako urządzenia przepływowe lub bezodpływowe. Mogą występować z bocznym dopływem lub odpływem oraz z dodatkowymi dolotami.

Posiadają dodatkowe układy służące do mieszania produktów oraz posiadają system ogrzewania, utrzymujący produkt, bądź surowiec w danej temperaturze.

Typy zbiorników magazynowych:
• zbiorniki magazynowe pionowe
• zbiorniki magazynowe poziome
• zbiorniki magazynowe cylindryczne
• zbiorniki magazynowe prostopadłościenne
• zbiorniki magazynowe o niestandardowych kształtach

W zależności od przeznaczenia i potrzeb klienta zbiorniki mogą być wyposażone w następujące elementy:
• włazy
• poziomowskazy
• króćce
• drabiny
• pomosty
• pokrywy

Co powinieneś wiedzieć o nas?

Firma AERO SYSTEM oferuje szeroki zakres wyposażenia, tj. Instalacje gazowe, instalacje grzewcze, instalacje chemiczne, instalacje spożywcze,  instalacje chłodnicze, instalacje stref EX, kontenery magazynowe EX, instalacje gazów technicznych, automatykę przemysłową.

Jesteśmy firmą dbającą o pełen profesjonalizm, dbając o potrzeby każdego klienta. Dostosowujemy się do wymagań oraz przedstawiamy najlepsze rozwiązania. Możemy zmieniać się dla ciebie!
Ze względu na umiejętność rozwoju w zależności do postępowania technologii potrafimy działać bez żadnych zawahań oraz działać natychmiastowo!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *