Jak zlokalizować wycieki wody?

Jednym z najczęstszych problemów hydraulicznych są wycieki wody. Do ich wykrycia można wykorzystać różne systemy, na przykład za pomocą specjalnych przyrządów, które zawsze muszą być obsługiwane przez profesjonalistów. Wycieków wody w rurach zdecydowanie nie należy lekceważyć, zwłaszcza jeśli rura znajduje się pod podłogą lub biegnie wewnątrz ściany. Nawet najmniejszy przeciek, jeśli zostanie zaniedbany, może z czasem pociągnąć za sobą znaczne koszty naprawy, nie mówiąc już o potencjalnych uszkodzeniach konstrukcji domu spowodowanych skutkami przesiąkania. Oto jak szybko rozwiązać ten problem.

Wycieki wody z rur: jakie są ich rodzaje?

Nieszczelności w rurociągach wewnętrznych domu mogą występować na różnych poziomach, a każdy z nich wiąże się z innymi sposobami ich rozpoznawania i rozwiązywania. Wyciek spowodowany pękniętym odpływem (toalety, prysznica lub rury spustowej): w tym przypadku wyciek może powodować plamy na ścianach, a także nieprzyjemne zapachy. Nieszczelność instalacji grzewczej (przykłady: pęknięcie wężownic, grzejników, kotła lub rur grzewczych): przy tym rodzaju nieszczelności widoczne są również plamy na strukturze ścian, występuje również spadek ciśnienia w instalacji grzewczej. Przecieki na poziomie sanitarnym (przykłady: pęknięcie rury wody użytkowej): oprócz plam wilgoci, ten rodzaj przecieku stwierdza się poprzez monitorowanie wodomierza. Przeciek24.com lokalizacja wycieków to kontrola wycieku przeprowadzana przez profesjonalistów, którzy potrafią dobrać odpowiednie metody naprawy powstałej usterki.

Metody lokalizacji wycieków

Gdy nieszczelność znajduje się za ścianą, jej przyczynę można ustalić poprzez pomiar wilgotności w różnych punktach, za pomocą higrometru, który przykłada się do ściany i wskazuje na wyświetlaczu wskaźnik wilgotności względnej. Często, gdy wskaźnik wilgotności jest bardzo wysoki, przyczyna wycieku wody znajduje się w pobliżu. Stosując inne bardziej szczegółowe metody wymienione poniżej, można również znaleźć mniejsze straty wody. Latarki ze światłem UV to jedne z najpopularniejszych metod stosowanych przez wyspecjalizowane firmy do wykrywania nieszczelności. Sposób działania jest prosty: do wody dodaje się barwnik widoczny w świetle ultrafioletowym, który zabarwiając wodę, łatwo doprowadzi ją z powrotem do źródła wycieku. Barwniki te nie są szkodliwe dla zdrowia i mogą być stosowane do wszelkiego rodzaju przecierek. Profesjonalista może również użyć gazu znacznikowego do wycieków wody, które pochodzą z systemu grzewczego. Ten rodzaj gazu to gaz obojętny, czyli mieszanina wodoru i azotu, która w ogóle nie jest szkodliwa dla środowiska. Najpierw z systemu wypłukuje się wodę, a następnie do rury wprowadza się gaz znacznikowy w celu podniesienia ciśnienia w systemie. Gaz wydostaje się wtedy z rury przez pęknięcie i przy pomocy detektora gazu znacznikowego przeszkolony fachowiec łatwo znajdzie źródło wycieku. Po wykonaniu pracy należy całkowicie oczyścić rury.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *