Inspekcja kanalizacji

Inspekcja kanalizacji jest specjalistyczną usługą, wykonywaną przy użyciu kamer. Polega ona na przeglądzie instalacji pod kątem wszelkiego rodzaju uszkodzeń i innych nieprawidłowości, mogących przyczynić się do awarii sieci. Monitoring wykonywany jest najczęściej w czasie sprawdzania przepustowości sieci w chwili jej niedrożności.

Sprzęt używany do inspekcji

Sprzęt używany w branży wodno – kanalizacyjnej powinien sprostać coraz większym wymaganiom stawianym przez firmy projektujące sieci kanalizacyjne, dlatego do jego konstrukcji wykorzystywane są najnowsze zdobycze technologiczne. Podstawowy element inspekcji kanalizacji stanowi kamera wypychowa lub samojezdna. W skład takiej kamery wchodzi przetwornik wideo z oświetleniem oraz monitor podglądu obrazu. Inspekcja kanalizacji jest na bieżąco nagrywana, co pozwala na odtworzenie nagrań i na tej podstawie podjęcie właściwych decyzji. Kamery bardzo często posiadają wbudowany nadajnik, który pozwala na bardzo dokładną lokalizację położenia głowicy kamery. Ta niezwykle przydatna funkcja, precyzyjnie wskazująca miejsce awarii,  przyczynia się do oszczędności czasu i pieniędzy

Wady wykrywane podczas inspekcji

Prace inspekcyjne sieci pozwalają na wykrycie wielu typów wad i uszkodzeń kanalizacji, mogących bezpośrednio przyczyniać się do wystąpienia awarii. Dzięki kamerom możemy wykryć między innym:

  • Wyciek, będący następstwem nieprawidłowego połączenia – jest to niezwykle niebezpieczny rodzaj wady, mogący prowadzić do zanieczyszczenia środowiska naturalnego ściekami, wypływającymi z sieci. Długotrwały wyciek może skutkować również uszkodzeniem nawierzchni. 
  • Wadliwie wykonane spadki – wykrycie tego rodzaju wad przy użyciu kamer samojezdnych pozwala w porę wykryć tworzące się w rurach osady, które z czasem byłyby bardzo trudne do usunięcia.
  • Uszkodzenia mechaniczne rur – jest to jeden z najpopularniejszych typów uszkodzeń sieci kanalizacyjnych, generujących poważne koszty. Dzięki systematycznej diagnostyce stanu rur ten rodzaj wad można w porę wykryć.
  • Uszczelki wewnątrz rur – materiał uszczelniający połączenia rurowe bardzo często przyczynia się do powstawania cyklicznej niedrożności systemu kanalizacyjnego.

Najnowsza technologia używana podczas prac inspekcyjnych pozwala na utrzymanie całej sieci kanalizacyjnej w dobrej kondycji. Sprawdzenie stanu rur przy użyciu zaawansowanych kamer zapewnia niezawodne i prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji. Regularnie wykonywane przeglądy pozwalają wcześniej wykryć ewentualny problem i odpowiednio  na niego zareagować.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *